O LMS

O LMS

LMS je unikátní systém tvořený soustavou několika desítek led panelů umístěných na stěně tubusu metra, které v reálném čase promítají sdělení pasažérům projíždějících souprav.

Moderní technologie

navržená a speciálně upravená pro prostředí pražského metra

Poutavá forma sdělení

LMS zajišťuje plynulý, jakkoliv nerušící a neinvazivní způsob sdělení informací

Maximální bezpečnost

systém splňuje nejpřísnější normy pro užití v prostorech tubusů metra a je ovládaný skrze komplexní IT systém zajišťující neustálý dohled nad jeho provozem

VÝHODY LMS

Inovativní systém naplňující vizi smart city

Digitální full motion sdělení v reálném čase

Příležitost monetizace dosud nevyužitých prostor – tubusů metra

Ověřená technologie splňující nejpřísnější bezpečnostní a hygienické normy.

Instalací informačních nosičů v podzemní části veřejného prostoru dochází k přirozenému stahování reklamního smogu pod zem tak, aby dále nezatěžoval unikátní ráz měst.

Možnost okamžité komunikace IZS o probíhajících mimořádných událostech.

Provoz ohleduplný k životnímu prostředí naplňující vizi net zero 2025.

EUDI jako první na trhu regionu střední a východní Evropy realizovala projekt multimediálního led systému (LMS).

EUDI jako první na trhu regionu střední a východní Evropy realizovala projekt multimediálního led systému (LMS).

O EUDI

O EUDI

Společnost European Digital Industries a.s. (EUDI) si klade za cíl kultivaci veřejného prostoru s důrazem na zachování jeho celkových kvalit a historického rázu. S ohledem na tyto skutečnosti společnost vytvořila komplexní systém inovativních informačních nosičů, které tento cíl zcela naplňují a respektují. Základním prvkem vloženým do DNA EUDI je sledování celosvětových trendů v informačně-reklamním segmentu a jejich následná implementace na relevantních trzích.

Pro naplnění tohoto poslání přináší EUDI unikátní technologii LMS, která byla vyvinuta speciálně pro jinak neatraktivní tubusy podzemní dopravy. Takové umístění podporuje cíl kultivace veřejného prostoru a následnou minimalizaci vzniku dalšího nadbytečného reklamního smogu v městech.

V současné chvíli se EUDI podařilo spustit pilotní fázi projektu LMS v pražském metru, přičemž Praha je prvním městem v regionu střední a východní Evropy, která se provozem této technologie může pyšnit. Česká republika je také jednou z prvních evropských zemí, vedle, Španělska, Švýcarska či Nizozemí, kde je tato nejmodernější technologie provozována.

Společenská odpovědnost

EUDI považuje za naprosto klíčové, aby veškeré technologie, které nabízí, splňovaly přísné normy bezpečnosti, kvality, enviromentální udržitelnosti (net zero 2025) a především naplňovaly vizi smart cities 21. století.

Naše mise

Přinést revoluci v reklamním průmyslu prostřednictvím využívání špičkových technologií k vytváření smysluplných, nenápadných a udržitelných reklamních řešení, která se řídí zásadami implementace chytrých měst a aktivně podporují vizi propojenějšího, informovanějšího a harmonického městského prostředí.

O TÝMU

Tomislav Procházka
CEO, Founder

Je zkušený profesionál v oblasti financí a managementu. Ve své profesní kariéře se zaměřuje především na korporátní finance, investiční bankovnictví a analytické poradenství. Mimo jiné vystupoval také jako člen investiční komise a CIO lokálního investičního fondu. Své zkušenosti v EUDI aplikuje v oblasti jejího strategického a finančního řízení.

Jeho alma mater je Harvard University, kde vystudoval obor Ekonomie a Finance, přičemž již během studia se aktivně zapojoval také do výzkumných aktivit, zejména v oblastech kapitálových trhů a M&A.

Po návratu zpět do České republiky se začal intenzivně věnovat projektům s obecným přínosem pro společnost a přesahem pro komunitu jako takovou.

Shaopeng Wang
Head of Expansion

Mr. Wang brings over fifteen years of expertise in intellectual property, international trade, and business consulting and development. With a career spanning China, Thailand, Singapore, and the European Union, he has cultivated a deep understanding of business development. Currently serving as the Head of Expansion for EUDI in Prague, he spearheads initiatives to enter new markets, driving towards the vision of an innovative advertising network.

Tomáš Soukup
CSO, Member of Board

Celý svůj profesní život se staral o potřeby a přání klientů. V minulosti získal zkušenosti v nadnárodních společnostech zabývajících se venkovní reklamou jako např. EPA Media či JCDecaux.

I přesto že se celou dobu pohybuje v cool a dynamickém bussinesu, rád o něm přemýšlí jako o tradičním řemesle, které se má dělat pořádně. Za zcela zásadní považuje upřímný a férový vztah s klientem, založený na doručené hodnotě, nápaditosti a prémiovém servisu. Věří, že to, jak se v EUDI přemýšlí a pracuje, tak pomáhá posouvat vnímání reklamy a celkově přispívá ke kultivaci veřejného prostoru.

Vlastimil Kotrbatý
COO, Member of Board

„Důraz na pořádek a fenomenální výsledky!” je mottem, kterým se Vlastimil celým svým profesním životem řídí.

V EUDI zajišťuje koordinaci a administrativu probíhajících projektů.

Petr Maňas
CTO

Jeho touha po podílení se na výjimečných inovativních projektech započala již během jeho studia informačních technologií na The University of Edinburgh, které zakončil jako jeden z nejlepších z celého ročníku s uděleným „first class with honours”.

Pro implementaci a vytvoření celkového IT řešení systému LMS byl tedy jasnou volbou. Mezi jeho koníčky patří střelba z luku.

Tereza Pásková
Head of Marketing

Posláním Terezy je pomáhat firmám k úspěchu. 

Ve své bohaté profesní kariéře zahrnující jak konzultační tak i výkonnou činnost prokázala, že i krátkodobě nepopulární kroky mohou v delším horizontu přinést své ovoce a pomoci zvýšit efektivitu a získat konkurenční výhodu. 

V EUDI má na starosti veškerou komunikaci společnosti. 

Její zálibou je lyžování. 

Společenská odpovědnost

EUDI považuje za naprosto klíčové, aby veškeré technologie, které nabízí, splňovaly přísné normy bezpečnosti, kvality, enviromentální udržitelnosti (net zero 2025) a především naplňovaly vizi smart cities 21. století.

Naše mise

Přinést revoluci v reklamním průmyslu prostřednictvím využívání špičkových technologií k vytváření smysluplných, nenápadných a udržitelných reklamních řešení, která se řídí zásadami implementace chytrých měst a aktivně podporují vizi propojenějšího, informovanějšího a harmonického městského prostředí.

O TÝMU

Tomislav Procházka

Tomislav Procházka
CEO, Founder

Je zkušený profesionál v oblasti financí a managementu. Ve své profesní kariéře se zaměřuje především na korporátní finance, investiční bankovnictví a analytické poradenství. Mimo jiné vystupoval také jako člen investiční komise a CIO lokálního investičního fondu. Své zkušenosti v EUDI aplikuje v oblasti jejího strategického a finančního řízení.

Jeho alma mater je Harvard University, kde vystudoval obor Ekonomie a Finance, přičemž již během studia se aktivně zapojoval také do výzkumných aktivit, zejména v oblastech kapitálových trhů a M&A.

Po návratu zpět do České republiky se začal intenzivně věnovat projektům s obecným přínosem pro společnost a přesahem pro komunitu jako takovou.

Shaopeng Wang

Shaopeng Wang
Head of Expansion

Mr. Wang brings over fifteen years of expertise in intellectual property, international trade, and business consulting and development. With a career spanning China, Thailand, Singapore, and the European Union, he has cultivated a deep understanding of business development. Currently serving as the Head of Expansion for EUDI in Prague, he spearheads initiatives to enter new markets, driving towards the vision of an innovative advertising network.

Tomáš Soukup

Tomáš Soukup
CSO, Member of Board

Celý svůj profesní život se staral o potřeby a přání klientů. V minulosti získal zkušenosti v nadnárodních společnostech zabývajících se venkovní reklamou jako např. EPA Media či JCDecaux.

I přesto že se celou dobu pohybuje v cool a dynamickém bussinesu, rád o něm přemýšlí jako o tradičním řemesle, které se má dělat pořádně. Za zcela zásadní považuje upřímný a férový vztah s klientem, založený na doručené hodnotě, nápaditosti a prémiovém servisu. Věří, že to, jak se v EUDI přemýšlí a pracuje, tak pomáhá posouvat vnímání reklamy a celkově přispívá ke kultivaci veřejného prostoru.

Vlastimil Kotrbatý

Vlastimil Kotrbatý
COO, Member of Board

„Důraz na pořádek a fenomenální výsledky!” je mottem, kterým se Vlastimil celým svým profesním životem řídí.

V EUDI zajišťuje koordinaci a administrativu probíhajících projektů.

Petr Maňas

Petr Maňas
CTO

Jeho touha po podílení se na výjimečných inovativních projektech započala již během jeho studia informačních technologií na The University of Edinburgh, které zakončil jako jeden z nejlepších z celého ročníku s uděleným „first class with honours”.

Pro implementaci a vytvoření celkového IT řešení systému LMS byl tedy jasnou volbou. Mezi jeho koníčky patří střelba z luku.

Tereza Pásková

Tereza Pásková
Head of Marketing

Posláním Terezy je pomáhat firmám k úspěchu. 

Ve své bohaté profesní kariéře zahrnující jak konzultační tak i výkonnou činnost prokázala, že i krátkodobě nepopulární kroky mohou v delším horizontu přinést své ovoce a pomoci zvýšit efektivitu a získat konkurenční výhodu. 

V EUDI má na starosti veškerou komunikaci společnosti. 

Její zálibou je lyžování.

Tomislav Procházka
CEO, Founder

Je zkušený profesionál v oblasti financí a managementu. Ve své profesní kariéře se zaměřuje především na korporátní finance, investiční bankovnictví a analytické poradenství. Mimo jiné vystupoval také jako člen investiční komise a CIO lokálního investičního fondu. Své zkušenosti v EUDI aplikuje v oblasti jejího strategického a finančního řízení.

Jeho alma mater je Harvard University, kde vystudoval obor Ekonomie a Finance, přičemž již během studia se aktivně zapojoval také do výzkumných aktivit, zejména v oblastech kapitálových trhů a M&A.

Po návratu zpět do České republiky se začal intenzivně věnovat projektům s obecným přínosem pro společnost a přesahem pro komunitu jako takovou.

Shaopeng Wang
Head of Expansion

Mr. Wang brings over fifteen years of expertise in intellectual property, international trade, and business consulting and development. With a career spanning China, Thailand, Singapore, and the European Union, he has cultivated a deep understanding of business development. Currently serving as the Head of Expansion for EUDI in Prague, he spearheads initiatives to enter new markets, driving towards the vision of an innovative advertising network.

Tomáš Soukup
CSO, Member of Board

Celý svůj profesní život se staral o potřeby a přání klientů. V minulosti získal zkušenosti v nadnárodních společnostech zabývajících se venkovní reklamou jako např. EPA Media či JCDecaux.

I přesto že se celou dobu pohybuje v cool a dynamickém bussinesu, rád o něm přemýšlí jako o tradičním řemesle, které se má dělat pořádně. Za zcela zásadní považuje upřímný a férový vztah s klientem, založený na doručené hodnotě, nápaditosti a prémiovém servisu. Věří, že to, jak se v EUDI přemýšlí a pracuje, tak pomáhá posouvat vnímání reklamy a celkově přispívá ke kultivaci veřejného prostoru.

Vlastimil Kotrbatý
COO, Member of Board

„Důraz na pořádek a fenomenální výsledky!” je mottem, kterým se Vlastimil celým svým profesním životem řídí.

V EUDI zajišťuje koordinaci a administrativu probíhajících projektů.

Petr Maňas
CTO

Jeho touha po podílení se na výjimečných inovativních projektech započala již během jeho studia informačních technologií na The University of Edinburgh, které zakončil jako jeden z nejlepších z celého ročníku s uděleným „first class with honours”.

Pro implementaci a vytvoření celkového IT řešení systému LMS byl tedy jasnou volbou. Mezi jeho koníčky patří střelba z luku.

Tereza Pásková
Head of Marketing

Posláním Terezy je pomáhat firmám k úspěchu. 

Ve své bohaté profesní kariéře zahrnující jak konzultační tak i výkonnou činnost prokázala, že i krátkodobě nepopulární kroky mohou v delším horizontu přinést své ovoce a pomoci zvýšit efektivitu a získat konkurenční výhodu. 

V EUDI má na starosti veškerou komunikaci společnosti. 

Její zálibou je lyžování.

Neváhejte nás kdykoli
kontaktovat!

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na:
info@eudi.cz

Kontakt pro média:
media@eudi.cz 

Název společnosti:
European Digital Industries a.s.

Právní forma:
akciová společnost

Sídlo:
Náměstí Republiky 1090/5, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 07552793
DIČ: CZ07552793

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23891